Últimas Noticias

As pemes españolas, das máis optimistas do mundo en 2023

Así figura no estudo anual ‘Small business, great opportunities’ realizado por Sage a case 12.000 pemes en todo o mundo.

O estudo reflicte que España figura entre os países que teñen unha taxa de confianza máis alta. De feito, un 39% das pemes aseguran sentirse ‘moi seguras’ do éxito do seu negocio durante 2023, fronte ao 34% a nivel mundial.

Pola súa parte, un 23% das pemes espera unha diminución nos seus custos, mentres que o 43% das pemes españolas augura un aumento nos seus ingresos, e preto de a metade, un 42%, prevé aumentar o seu persoal.

A maioría das pequenas e medianas empresas tamén senten moi satisfeitas co seu nivel de produtividade. O 33% das pemes españolas afirma que aumentar a produtividade e traballar de forma máis eficiente contribúe a aumentar a confianza no éxito da súa empresa.

Máis información…
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/05/09/pyme/1683655236_936010.html?sma=newsletter_territorio_pyme20230517&mid=DM198340&bid=1711188385