INTRODUCCIÓN

En ..:: ACECA ::.., sensibilizados coas necesidades dos usuarios da internet e conscientes da importancia da rigorosa privacidade da información persoal que nos confían, incluímos esta declaración de privacidade co obxecto de que sexas consciente da política no tratamento dos datos persoais que obtén dos seus visitantes e usuarios. Como usuario, aceptas estas condicións polo mero feito de ler, visualizar ou navegar no sitio. De non aceptalas, debes abandonar o sitio, sen facer uso algún del e o seu contido, e sen acceder ás páxinas enlazadas.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO DE DATOS

O titular do sitio e responsable do tratamento de datos é Asociación de Comerciantes e Empresarios do Calvario (ACECA), con CIF G36661536, para contactar podes utilizar a dirección de correo electrónico administracion@acecavigo.com, o teléfono 986274545 ou correo postal a Rúa San Roque 109 Int. Local 14, código postal 36205 de Vigo, Pontevedra.

FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DATOS

Nos nosos sitios web, existen uns apartados específicos onde podes anotar os teus datos para recibir información sobre actualizacións da nosa web e dalgúns os programas que se distribúen. Nós asegurámosche que a información que nos facilites será xestionada de forma totalmente confidencial.

Formulario de contacto: Manter o contacto contigo ou outras accións que nos solicites.

Os datos almacenaranse mentres exista previsión do seu uso para o fin polo que foron solicitados.

Non se realizan tomas de decisións automatizadas cos teus datos.

A web pode utilizar cookies, consulta a nosa política de cookies.

LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DE DATOS

O uso dos teus datos realízase porque nos dás o teu consentimento para usar os que nos proporcionas nos formularios para un uso específico que se indica en cada un deles. Os teus datos só son necesarios para os usos concretos polos que se che solicitan, se non nolos facilitas, eses servizos non son posibles.

TRANSFERENCIAS E CESIONS DE DATOS

Existe un compromiso firme pola nosa banda de que os datos que proporcione a ..:: ACECA ::.., non serán vendidos nin cedidos a terceiras persoas sen o previo consentimento do interesado baixo ningún concepto ou circunstancia, salvo consentimento expreso ou obrigación legal. O noso sitio web contén ligazóns cara a sitios web de terceiros. ..:: ACECA ::.. non se fai responsable polas políticas e prácticas de privacidade destoutros sitios.

DEREITOS DOS INTERESADOS

Tes o dereito de acceder á información que sobre a túa persoa está almacenada nas nosas bases de datos, rectificala se existise algunha errata, suprimila, limitala, opoñerche ao seu tratamento e retirar o teu consentimento se ese é o teu desexo. Para iso simplemente debes escribir un e-mail á dirección de correo electrónico administracion@acecavigo.com onde che atenderemos gustosamente calquera consulta, comentario ou aclaración requirida respecto diso.

Para maior información sobre temas relacionados, o sitio de referencia na Rede española é a Axencia de Protección de Datos, onde tes dereito a reclamar.