TELÉFONOS EMERGENCIAS

BOMBEIROS – 080 / 986 433 333
AMBULANCIA – 061
CENT. COORDIN. DE EMERXENCIAS – 112
SOS GALICIA – 900 444 222
EMERXENCIAS DA CRUZ BERMELLA – 986 222 222
POLICÍA LOCAL – 092
POLICÍA AUTONÓMICA – 986 266 158
POLICÍA NACIONAL – 091 / 986 820 200
GARDA CIVIL – 062 / 986 425 900
EMERGENCIAS MARÍTIMAS – 900 202 202
PROTECCIÓN CIVIL – 986 871 188

HOSPITALES Y CLÍNICAS

HOSPITAL DO MEIXUEIRO – 986 811 111

HOSPITAL NICLOAS PEÑA – 986 219 000

HOSPITAL XERAL CIES – 986 816 000

CLÍNICA FÁTIMA – 986 821 101

POLICLÍNICO POVISA – 986 413 144

SERGAS – 986 814 100

CENT. DE TRANSFUSIÓN DE SANGUE – 981 546 900

AGUA Y ENERGÍA

AQUALIA – 986 253 219

UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA – 986 435 833

REPSOL BUTANO – 901 121 121

GAS GALICIA – 900 760 760