PORQUE SER ASOCIADO DE ACECA

Hoxe quen constitúo a gran familia de comerciantes do Calvario queremos convidarche a que formes parte do noso proxecto colectivo, un proxecto que ten nome propio, ACECA (Asociación de Comerciantes e Empresarios do Calvario). Como sabemos da túa condición de comerciante, supoñemos formularasche ante todo unha pregunta que tamén antes que ti formulámonos todos nós:

¿Cánto me vai custar?

Imaxínache que hoxe fose luns e que comezas o día tomando un café; café que volves tomar ao mediodía e que pola tarde, camiño do traballo tomas novamente outro para finalizar novamente ao luscofusco cun último café. É dicir, que tomas como media catro cafés diarios. Pois ben, ao cabo de tres días gastarías o mesmo que che custaría a cota mensual de asociado a ACECA. Barato verdade, a cota mensual equivale a 10 cafés. Os cafés mellor aproveitados do mes. Por:

10€ MENSUAIS

formarías parte dun proxecto colectivo de comerciantes. Ah, esqueciamos dicirche que nin sequera se paga todos os meses, senón que se abona trimestralmente; é dicir, a cota dos tres meses ao trimestre ( 30,00 .- euros). Estamos seguros que aínda que barato, o teu espírito comercial (antes xa nos pasou a nós tamén) segue formulando preguntas, ou polo menos a outra pregunta básica:

¿Qué recibo a cambio?

1º – INFORMACIÓN

A Asociación mantén informada a todos o seu asociados das novidades que poidan ser de relevancia para os seus negocios. A información seralles enviada vía electrónica ou por correo postal.Resolvemos dúbidas e aclaracións en materia de comercio que afecten os membros asociados.

2º – CONVENIOS

No apartado SERVIZOS-CONVENIOS, mostrámoslles os convenios que hai asinados con ACECA por distintos Organismos ou Empresas para todos os nosos asociados.

3º – ASESORAMENTO

Orientación e información sobre subvenciones convocadas por las distintas administraciones locales, autonómicas dirigidas al pequeño y mediano comercio y empresa. Atendemos y valoramos las sugerencias yo ideas o proyectos que nos hacen llegar nuestros asociados.

4º – CAMPAÑAS E ACTUACIÓNS

Organizamos e promovemos iniciativas coa finalidade de dinamizar a zona comercial, e implicando directamente aos nosos asociados para alcanzar os obxectivos de publicidade e promoción dos asociados.

5º – PUBLICIDADE

Apoio e divulgación a través de distintas canles e redes sociais de promocións, ofertas e servizos que ofrecen os membros asociados.

6º – NORMATIVAS

Como asociados manterémoslles informados no referente a calquera normativa que afecte á súa actividade, así como a información ou consultas sobre as mesmas.

 

Icono
Solicitud Alta de Asociado

CONTACTAR / INFORMACIÓN