Blog, Últimas Noticias

Competencias nos equipos de traballo das pemes do comercio comerciante polo miúdo.

O último Observatorio de Competitividade Empresarial elaborado pola Cámara de Comercio de España revela que unha gran maioría das pemes dedicadas ao comercio comerciante polo miúdo senten confiadas nas habilidades dos seus empregados para satisfacer as demandas do negocio. Con todo, unha análise máis detallada revela que hai áreas específicas onde as empresas perciben marxe de mellora entre o seu persoal.(Ler máis)