Últimas Noticias

Aprende a facer unha factura electrónica paso a paso.

No 2023 a factura electrónica será obligatoria para os autónomos e pemes que teñan unha facturación maior a 8 millóns de euros.

Aquí ensínanvos a facer unha.

https://acelerapyme.es/recursos/infografia/aprende-hacer-una-factura-electronica-paso-paso?utm_source=brevo&utm_campaign=Newsletter_mayo_2_23_multisector_primer%20envo&utm_medium=email

Existen 3 formas de facer unha factura electrónica:

 1. Cun programa ou sistema ofimático que cree facturas como Excel:
  • Abre un documento novo e selecciona un persoal de facturación.
  • Enche os campos cos datos da túa empresa.
  • Asegúrate de manter as fórmulas para evitar erros.
 2. Mediante a expedición dun terceiro que preste servizos de facturación electrónica como FACTURAe:
  • Descarga o programa desde a páxina desde a páxina www.facturae.gob.es .
  • Abre o programa e completa todos os campos a encher.
  • Firma a factura de maneira dixital. Para iso, é imprescindible dispoñer dun certificado electrónico para poder remitir a factura.
 3. A través dun método de autofacturación para que poidan ser creadas polo propio destinario da factura.