Oferta de Emprego

Oferta de Emprego
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA FOMENTO DE EMPREGO DE ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 2020 Asociación que realiza a oferta: ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E EMPRESARIOS DO CALVARIO Posto/s ofertado/s e perfil/ís solicitado/s: Requisitos xerais: Empadroado en Vigo antes do 01/01/2019. Inscrita como demandantes de emprego no SPEG. Posuír o perfil para o posto solicitado Outros requisitos: Dotes de comunicación Manexo de ferramentas of