Últimas Noticias

Oferta de Emprego

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA FOMENTO DE EMPREGO DE ENTIDADES SEN ÁNIMO
DE LUCRO 2020

Asociación que realiza a oferta: ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E EMPRESARIOS DO CALVARIO

Posto/s ofertado/s e perfil/ís solicitado/s:

Requisitos xerais:

  • Empadroado en Vigo antes do 01/01/2019.
  • Inscrita como demandantes de emprego no SPEG.
  • Posuír o perfil para o posto solicitado

Outros requisitos:

  • Dotes de comunicación
  • Manexo de ferramentas ofimáticas
  • Don de Xentes
  • Manexo de canles virtuais

Presentación de currículums:

  • Prazo de remate de recepción de CV: 01/04/2020
  • Enderezo de envío e/ou de entrega: administracion@aceca-vigo.com

Data de publicación: 16/03/2020