Últimas Noticias

Oferta de emprego 2021

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA FOMENTO DE EMPREGO DE ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 2021

Asociación que realiza a oferta: ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DEL CALVARIO

Posto/s ofertado/s e perfil/ís solicitado/s: Auxiliar Administrativo .

Requisitos xerais:
 Empadroado en Vigo antes do 01/01/2020.
 Inscrita como demandantes de emprego no SPEG.
 Posuír o perfil para o posto solicitado

Outros requisitos:

  • DOMINIO DAS RRSS E MARKETING DIXITAL
  • MANEXO DE PROGRAMAS INFORMATICOS
  • DOTES DE COMUNICACION E RELACIONS PUBLICAS

Presentación de currículums:
 Prazo de remate de recepción de CV: 24/ABRIL/2021
 Enderezo de envío e/ou de entrega: ADMINISTRACION@ACECA-VIGO.COM

Data de publicación: 19/04/2021

A oferta publicarase en:
◦ Páxina web e/ou rede social da entidade
◦ Taboleiros de anuncios de Desenvolvemento Local e Emprego
◦ Web municipal “Asociacións en rede” (http://asociacións.vigo.org)

Vigo, 19/04/2021