Últimas Noticias

Bonificacións para autónomos en 2024

As bonificacións para autónomos son unha ferramenta importante para reducir a carga económica que supón o pago da cota á Seguridade Social. É importante coñecer as diferentes bonificacións dispoñibles, os requisitos para acceder a elas e como solicitalas.

En todos os casos é necesario estar dado de alto no RETA (Réxime Especial de Traballadores Autónomos), non ter débedas pendentes coa Seguridade Social e Facenda e cumprir cos requisitos específicos de cada bonificación.

As bonificacións pódense solicitar en liña a través da Sede electrónica da Seguridade Social. Tamén se poden solicitar presencialmente en calquera oficina da Seguridade Social. En calquera dos casos completando a solicitude e achegando a documentación requirida en cada caso.

Leer máis…