Últimas Noticias

A Asociación de comerciantes e empresarios do Calvario e Novaluz: xuntos na aposta pola enerxía limpa

NOVALUZ , asociado o noso colectivo , afianza a responsabilidade social coroorativa que temos como motor económico da sociedade , apostando por un emprego de enerxía limpa e sostible .

Depositar a confianza en Novaluz , vos permite apoiar un compromiso responsable co futuro do uso e consumo da enerxía.

Que caracteriza á enerxía limpa?

Procedente de fontes libres de carbón, a enerxía limpa caracterízase principalmente porque esta non produce residuos nin tampouco emite gases contaminantes ao medio ambiente (como o dióxido de carbono).

Enerxías limpas son, por exemplo, a enerxía solar, a enerxía xeotérmica, a